Welkom!

Welkom op klompenpaden.nl. Op deze website vindt u alle informatie over de klompenpaden in Utrecht en Gelderland. U kunt de kaarten van de routes downloaden en uw eigen belevenissen op de paden met andere wandelaars delen.koevredelant

Wat zijn Klompenpaden?
Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen.
Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Met deze wandelroutes hopen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij te dragen aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.
Lees meer

Hoe werkt deze website?
Onder ‘Paden’ kunt u de keuze maken voor alle routes op de kaart (inclusief overstappunten) of alle routes in een lijst, op alfabetische volgorde van de naam van de paden. Ieder Klompenpad is apart beschreven. In het landschap zijn de paden gemarkeerd. Het start- en endpunt zijn gelijk en de routes zijn te combineren. Zie ook meest gestelde vragen

Let op!
Aan de bewegwijzering van de klompenpaden in het landschap wordt veel aandacht besteed. Maandelijks worden alle routes gecontroleerd door vrijwilligers. Desalniettemin is het verstandig om naast de markering in het landschap ook de gratis routekaart van het Klompenpad naar keuze uit te printen, óf de folder van het betreffende pad te kopen (€ 1,50, voor verkooppunten zie het betreffende Klompenpad) óf de gratis app te downloaden. Met deze laatste 2 opties krijgt u ook aanvullende informatie over de route en de streek waar u door heen loopt.

Arla en de Klompenpaden
Op de verpakking van Arla zuivelproducten worden onze Klompenpaden gepromoot. Op www.klompenpaden.nl/arla leest u meer.
Daar vindt u ook wandelroutes van andere organisaties Landschapsbeheer.

De totstandkoming van deze website is mede mogelijk gemaakt met steun van Projectbureau SVGV en de Nationale Postcode Loterij.
Mocht u de initiatiefnemers van de klompenpaden willen benaderen, klik dan op contact.

Klompen aan, rugzak op en gaan!
Landschap Erfgoed Utrecht & Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Copyright ©2015. Klompenpaden® is onderdeel van Landschap Erfgoed Utrecht.

Wilt u meedoen met onze enquête?